Pojištění

Pojištění kapitána, posádky i lodě je při pronájmu jachty velmi důležitá součást vaší plavby a je nutné vyřešit tyto otázky ještě před naloděním. Stejně jako možnost pojištění storna pronájmu. Nabízíme více možností, jak toto řešit. Spolupracujeme s více nadnárodními společnostmi/Yacht-Pool, Allianz a dalšími/.

Nabízíme vám tyto možnosti pojištění:

 • Pojištění zodpovědnosti kapitána.
 • Pojištění kapitána a posádky pro případ nehody.
 • Pojištění depozitu pronajímané lodi.
 • Pojištění storna pronájmu.
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu.

Z výše uvedených pojištění můžete u většiny charterovek uzavřít pojištění depozitu lodi přímo v maríně. Výše depozitu, kauce, se obvykle rovná výši spoluúčasti charterové společnosti, kterou nese při povinném pojištění lodi. Kromě toho je možné toto pojištění sjednat i v ČR. Pojištění je uzavíráno v ČR bez ohledu na charterovou společnost, z jejíž flotily je pronajímaná loď. Uzavřením pojistné smlouvy a zaplacením pojistného se stáváte pojištěni proti částečnému nebo úplnému propadnutí kauce. Podle pojistných podmínek pro pojištění kauce pojistitel nahrazuje oprávněné částky kauce v případě událostí zaviněných kapitánem nebo posádkou, a to až do výše zvolené pojistné částky, která zpravidla odpovídá výši spoluúčasti v rámci majetkového pojištění lodě /vodní KASKO/. Pojištění kauce však neznamená, že od vás pronajímatel nebude požadovat kauci v místě pronájmu. V případě propadnutí zaplacené kauce nahlásíte pojišťovně pojistnou událost a ta vám po odečtení spoluúčasti nahradí vynaloženou částku.

Jako důkaz vzniklé pojistné události je nutné doložit tyto doklady:

 • kopii smlouvy o pronájmu plavidla,
 • doklad o úhradě kauce a potvrzení o zadržení kauce,
 • seznam posádky plavidla,
 • protokol o původu, příčině a rozsahu škody potvrzený charterovou společností,
 • jména, adresy případných zúčastněných osob a svědků,
 • v případě zadržení celé kauce ještě adresu a číslo spisu vedeného policií, popř. správou přístavu,
 • doklady o hodnotě věcí (např. účtenky, faktury v originálu).

Z pojištění jsou vyňaty určité druhy poškození a je nutné se s těmito výjimkami seznámit před vyplutím.

Vámi požadované pojištění sjednáme s vámi on-line, formuláře zašleme na požádání.

Kontaktujte nás

O ochraně osobních údajů